Vitanjski stari trg z neprimerno razsvetljavo?

Poklicala je občanka Vitanja, ki živi v starem trškem jedru. Med drugim je povedala, da so tam zgradili oziroma postavili neprimerne in ‘grde’ svetilke javne razsvetljave, ki se med drugim ne skladajo z zunanjo podobo starega trškega jedra. Zanimalo jo je, kdo se je odločil, kakšne bodo te svetilke, in s tem vprašanjem smo se obrnili na Občino Vitanje. Direktor občinske uprave Vitanje mag. Srečko Fijavž je povedal, da so javno razsvetljav v trgu Vitanja zgradili v sklopu projekta rekonstrukcije regionalne ceste in trškega jedra Vitanje. Skladno s predpisano ‘proceduro’ so izvedli vso projektno dokumentacijo, ki je bila usklajena z ustreznimi nosilci urejanja prostora. “Ker gre za staro trško jedro z različnimi funkcijami, je razumljivo, da so tudi pogledi in interesi ob takšnem posegu različni. Na Občini smo se trudili, da smo v fazah projektiranja, realizacije finančnih sredstev in tudi same gradnje najbolj optimalno usklajevali veliko število različnih interesov in dejavnikov. Zavedamo se tudi, da se ob takšnih projektih žal ne da do podrobnosti uskladiti vseh individualnih potreb,” je komentiral izjavo občanke mag. Srečko Fijavž.